• Deň Zeme

    • Sviatok Zeme sme v našej škole oslávili veľmi pestro.

     Tento týždeň boli žiaci vyzvaní, aby do školy prichádzali a odchádzali "po svojich". Po ceste si mali všímať okolitú živú i neživú prírodu.

     Počas dnešného dňa si pracovnými listami zopakovali a utvrdili vedomosti a poznatky o tom, čo našej Zemi pomáha a škodí. K žiakom prvého stupňa zavítali aj žiačky v kolégia Zelenej školy, ktoré im zopakovali zásady správneho triedenia odpadu.

     Spoločne v triedach vyrazili žiaci aj do terénu. :) Vonku spoločnými silami vyzbierali a vyčistili našu Zem od odpadkov. Na znak čistoty umiestnili farebné kvietočky na nástenke k veselej zemeguli. Tie totiž ráno získali za to, že prišli v dnešný deň na pešo.

     O tom, že odpadky nepatria na zem vedia aj najmenší školkari, ktorí sa zapojili do upratovania a vyčistili okolie školy. Hrabali, zbierali a pri tom sa aj zabávali.

     Žiaci v ŠKD sa poobede zamýšľali, čo by našej Zemi popriali k jej sviatku. Výsledkom sú milé priania, ktoré by sa mohli stať skutkami mnohých ľudí a ktoré by naozaj našej Zemi prospeli.

     Najväčším pozitívom tohto dňa je informácia, že spoločnými silami žiaci vyzbierali až 58 kg odpadu v našom okolí. 

     Naša Zem sa nám isto za to poďakuje v podobe krásnych kvetov, dobrej úrody či vykvitnutých stromov :)

     • Ak žiak prišiel do školy "po svojich", zobral si kvietok a dal ho ku usmiatej Zemi, nakoľko prispel k tomu aby naša Zem bola čistejšia.
     • Čistá- usmiata naša planéta Zem.
     • Smutná planéta Zem, plná odpadkov, spalných plynov.
     • Žiaci absolvovali kvíz, v ktorom si utvrdili svoje vedomosti o separovaní odpadu.
     • Žiačky z kolégia pomáhajú žiakom vypracovať pracovné listy o separovaní odpadu.
     • Diskusia žiakov o tom, ako vplýva znečistenie na našu planétu.
     • Žiaci sa pustili do upratovania areálu školy.
     • Rozhádzané odpadky našli aj v blízkom parku.
     • Spolu vyzbierali 58 kg odpadu.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje