• Testovanie

    • Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ 

     Termín: 17.mája 2023 (streda)

     Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

     Testované predmety: slovenský jazyk a literatúra

                                         matematika

      

     Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

      

     Termín: 22. marca  2023 (streda)

     Testovania sa zúčastňujú žiaci 9. ročníka vo všetkých základných školách

     Náhradné testovanie sa uskutoční 4. apríla 202 (streda). Náhradné testovanie je určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne.

     Testované predmety: slovenský jazyk a literatúra

                                          matematika

      

     Základné informácie o  testovaní 9- 2022 nájdete na: http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2018/fin_Zakladne_informacie_T9_2018.pdf

      

     Testy a správne riešenia nájdete na stránke: http://www.nuceum.sk/sk/testovanie_9

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje