• Usmernenie k zápisu do 1. ročníka ZŠ

    • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ  pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční

     v dňoch   21. apríla a  22. apríla 2022 v čase od 13.00 do 15.00 hodiny v budove školy.

     Zápis bude prebiehať:

     • fyzicky za prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa spolu s dieťaťom
     • k zápisu je potrebné priniesť RODNÝ LIST DIEŤAŤA A OBČIANSKY PREUKAZ  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
       

     Spôsob podania prihlášky do 1.ročníka:

     • elektronicky:  na stránke školy bude od 22.3.2022 prístupná elektronická prihláška, ktorú vypíše zákonný zástupca dieťaťa vopred. Škola si prihlášku vytlačí a v čase zápisu ju zodpovedný zamestnanec skontroluje so zákonnými zástupcami dieťaťa priamo v škole, následne ju rodičia/zákonní zástupcovia podpíšu

     Rodičia ktorí nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku:

     • vypíšu prihlášku v listinnej podobe priamo v škole počas zápisu (tlačivo na vyplnenie "Prihláška do 1.ročníka" dostanú rodičia v škole)

        Dôležité upozornenie:

     • prihláška do 1.ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi 


     V prípade že:

            a) zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať  len jeden, vypíšte písomné vyhlásenie: Pisomne__vyhlasenie_-_dohoda_zakonnych_zastupcov.docx

      b)  nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte písomné vyhlásenie: Pisomne_vyhladenie_-_jeden_zakonny_zastupca.docx

          

     Pri vypĺňaní Prihlášky do 1. ročníka je veľmi dôležité  správne vyplniť kontakty na rodičov, resp. zákonných zástupcov dieťaťa a to telefonické aj emailové. 

     Prosíme Vás, sledujte našu stránku, kde Vás budeme informovať priebežne.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje