• Čo čaká Vášho prváka?
     • zmena prostredia,
     • zmena pedagógov a vychovávateľov,
     • strata kamarátov, ktorí nemusia spolu s ním nastúpiť do tej istej základnej školy,
     • nové náročnejšie povinnosti (napríklad písanie domácich úloh),
     • zmena denného režimu (strata času na oddych - poobedný spánok),
     • prispôsobenie sa školským pravidlám, systému a požiadavkám,
     • hodnotenie jeho výkonov, na ktoré nemuselo byť dieťa zvyknuté,
     • dieťa sa musí naučiť byť sebestačné, organizovať si samo čas

      

     Čo by mal zvládnuť budúci prvák?
     • samostatne sa obliecť a obuť,
     • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi - samostatne sa najesť
     • základné sebaoblužné zručnosti,
     • správne vyslovovať všetky hlásky
     • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
     • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
     • spočítať predmety 
     • interpretovať obsah krátkej rozprávky
     • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku
     • kresliť pevné a neroztrasené línie
     • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
     • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
     • poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, modrá)
     • orientovať sa v priestore, vie kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

      

      Ako by sa mal budúci prvák správať?
     • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15 - 20 minút,
     • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,
     • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká),
     • väčšinou sa hrá spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý,
     • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
     • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov,
     • nezajakáva sa pri reči,
     • nepomočuje sa,
     • ovláda prejavy slušného správania (pozdraviť, odzdra
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje