• Školský koordinátor

     • Monika Vojteková
     • Monika VojtekováKoordinátorvojtekova82@gmail.com
     • Dana Norková
     • Dana Norkováasistent koordinátora
   • Zástupcovia pedagogického a nepedagogického personálu

     • John Smith
     • John SmithChairman
     • Lucas Bauer
     • Lucas BauerRepresentative of teachers
     • Filip Novak
     • Filip NovakRepresentative of other employees
     • Katerine Gonzales
     • Katerine GonzalesRepresentative of parents
     • Michael Bayer
     • Michael BayerRepresentative of parents
     • Tom Sawyer
     • Tom SawyerRepresentative of students
     • George Politician
     • George PoliticianRepresentative of district
     • Andy Garcia
     • Andy GarciaRepresentative of district
   • Žiaci

     • Sofia Bauer
     • Sofia Bauer1. A
     • John Novak
     • John Novak1. B
     • Peter Novak
     • Peter Novak2. A
     • Filip Gonzales
     • Filip Gonzales2. B
     • Wilma Bayer
     • Wilma Bayer3. A
     • Andrea Stone
     • Andrea Stone3. B
     • Will Smith
     • Will Smith4. A
     • Bruce Smith
     • Bruce Smith4. B
     • Katerine Kuffa
     • Katerine Kuffa5. A
     • Sofia Green
     • Sofia Green5. B
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje