• Školský koordinátor

     • Mgr. Monika Vojtekováškolský koordinátorvojtekova82@gmail.com
     • Mgr. Dana Norkováasistent koordinátora
   • Zástupcovia pedagogického a nepedagogického personálu

     • Vladimíra Gladišová
     • Vladimíra Gladišováučiteľka na I. stupni
     • Lucia Cvancigerová
     • Lucia Cvancigerováučiteľka na II. stupni
     • Eva Plavnická
     • Eva Plavnickáupratovačka
     • Jozef Pekár
     • Jozef Pekárškolník
     • Anna Pčolkovávedúca jedálne
   • Žiaci

     • Sofia Bauer
     • Sofia Bauer1. A
     • John Novak
     • John Novak1. B
     • Peter Novak
     • Peter Novak2. A
     • Filip Gonzales
     • Filip Gonzales2. B
     • Wilma Bayer
     • Wilma Bayer3. A
     • Andrea Stone
     • Andrea Stone3. B
     • Will Smith
     • Will Smith4. A
     • Bruce Smith
     • Bruce Smith4. B
     • Katerine Kuffa
     • Katerine Kuffa5. A
     • Sofia Green
     • Sofia Green5. B
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje