• Školský špeciálny pedagóg

    •  

     Špeciálny pedagóg:     Mgr. Monika Angelovičová

     Miestnosť:                   Školská knižnica

     Kontakt mobil:              +421951817790

     Kontakt e-mail:              specped.zsplavec@gmail.com

     Konzultačné hodiny:      Streda - 13. 00 - 15. 00 hod.

     (podľa potreby a dohody aj v inom čase - odporúčam vopred si dohodnúť termín stretnutia)

     Pre žiakov podľa potreby počas školského dňa.

      

     Náplň práce školského pedagóga:

     • Školský špeciálny pedagóg pracuje s deťmi so špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia a pod.), s deťmi s poruchami správania, emočnými poruchami, senzorickými poruchami.
     • Venuje sa deťom, ktoré sú v rámci školy integrované alebo zohľadňované, a to priamo na vyučovacej hodine alebo individuálne mimo triedy. Taktiež sa stará o dokumentáciu, poskytuje konzultácie a poradenské služby pedagógom aj rodičom a pracuje so školským parlamentom.
     • Pre úspešnú prácu s týmito deťmi je veľmi dôležité, aby sa poruchy podchytili čo najskôr, najlepšie už v prvom ročníku ich školskej dochádzky. Z toho dôvodu Vám prinášame v dvoch samostatných článkoch stručný prehľad, aké poruchy sa vyskytujú u školopovinných detí najčastejšie, ako sa prejavujú a ako môžete zistiť, že práve Vaše dieťa bude mať ťažkosti s učením.

     Tlačivá:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje