• Zoznam žiakov

   • P M
   • P MIII.A
   • J P
   • J PIII.A
   • E P
   • E PIII.A
   • D P
   • D PIII.A
   • J P
   • J PIII.A
   • S R
   • S RIII.A
   • D S
   • D SIII.A
   • A T
   • A TIII.A
   • K V
   • K VIII.A
   • A B
   • A BIV.A
   • A D
   • A DIV.A
   • V F
   • V FIV.A
   • T G
   • T GIV.A
   • M H
   • M HIV.A
   • P M
   • P MIV.A
   • P P
   • P PIV.A
   • L P
   • L PIV.A
   • T P
   • T PIV.A
   • H P
   • H PIV.A
   • A S
   • A SIV.A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!