• Zoznam žiakov

   • D V
   • D VI.A
   • Z D
   • Z DII.A
   • E G
   • E GII.A
   • T J
   • T JII.A
   • J L
   • J LII.A
   • D M
   • D MII.A
   • C P
   • C PII.A
   • S P
   • S PII.A
   • K P
   • K PII.A
   • D Š
   • D ŠII.A
   • T V
   • T VII.A
   • D V
   • D VII.A
   • V V
   • V VII.A
   • M D
   • M DIII.A
   • A D
   • A DIII.A
   • M D
   • M DIII.A
   • E F
   • E FIII.A
   • N K
   • N KIII.A
   • Ľ L
   • Ľ LIII.A
   • T M
   • T MIII.A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!