• Zoznam žiakov

   • T P
   • T PIX.A
   • S P
   • S PIX.A
   • S P
   • S PIX.A
   • S S
   • S SIX.A
   • J Š
   • J ŠIX.A
   • S Š
   • S ŠIX.A
   • P T
   • P TIX.A
   • T V
   • T VIX.A
   • V V
   • V VIX.A
   • P V
   • P VIX.A
   • D C
   • D CMŠ 1
   • A M
   • A MMŠ 1
   • J P
   • J PMŠ 1
   • D F
   • D FMŠ 2
   • J F
   • J FMŠ 2
   • R K
   • R KMŠ 2
   • F S
   • F SMŠ 2
   • D D
   • D DMŠ 3
   • S D
   • S DMŠ 3
   • L H
   • L HMŠ 3
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!