• Zoznam žiakov

   • A G
   • A GMŠ 1
   • P H
   • P HMŠ 1
   • M J
   • M JMŠ 1
   • M J
   • M JMŠ 1
   • D K
   • D KMŠ 1
   • R M
   • R MMŠ 1
   • Š O
   • Š OMŠ 1
   • J P
   • J PMŠ 2
   • M P
   • M PMŠ 1
   • V P
   • V PMŠ 1
   • L P
   • L PMŠ 1
   • T P
   • T PMŠ 1
   • P R
   • P RMŠ 1
   • M Š
   • M ŠMŠ 2
   • D Š
   • D ŠMŠ 2
   • J T
   • J TMŠ 1
   • N V
   • N VMŠ 1
   • Z V
   • Z VMŠ 2
   • K B
   • K BI.A
   • P B
   • P BI.A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!