• Zoznam žiakov

   • R O
   • R OVIII.A
   • A O
   • A OVIII.A
   • V P
   • V PVIII.A
   • J P
   • J PVIII.A
   • S Š
   • S ŠVIII.A
   • B Š
   • B ŠVIII.A
   • G Š
   • G ŠVIII.A
   • V T
   • V TVIII.A
   • J V
   • J VVIII.A
   • R V
   • R VVIII.A
   • N A
   • N AIX.A
   • F D
   • F DIX.A
   • D D
   • D DIX.A
   • S G
   • S GIX.A
   • M H
   • M HIX.A
   • M L
   • M LIX.A
   • T L
   • T LIX.A
   • S M
   • S MIX.A
   • M N
   • M NIX.A
   • S N
   • S NIX.A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!