• Zoznam žiakov

   • J P
   • J PVII.A
   • T P
   • T PVII.A
   • T R
   • T RVII.A
   • J S
   • J SVII.A
   • S S
   • S SVII.A
   • M V
   • M VVII.A
   • M V
   • M VVII.A
   • S V
   • S VVII.A
   • J V
   • J VVII.A
   • Š D
   • Š DVIII.A
   • M G
   • M GVIII.A
   • J H
   • J HVIII.A
   • G K
   • G KVIII.A
   • K K
   • K KVIII.A
   • M K
   • M KVIII.A
   • E M
   • E MVIII.A
   • L M
   • L MVIII.A
   • M M
   • M MVIII.A
   • T N
   • T NVIII.A
   • D N
   • D NVIII.A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!