• Zoznam žiakov

   • M T
   • M TVI.A
   • S V
   • S VVI.A
   • T B
   • T BVII.A
   • L B
   • L BVII.A
   • D D
   • D DVII.A
   • F D
   • F DVII.A
   • L F
   • L FVII.A
   • N F
   • N FVII.A
   • L G
   • L GVII.A
   • T H
   • T HVII.A
   • V J
   • V JVII.A
   • L K
   • L KVII.A
   • N K
   • N KVII.A
   • A K
   • A KVII.A
   • A K
   • A KVII.A
   • K L
   • K LVII.A
   • J N
   • J NVII.A
   • K N
   • K NVII.A
   • N O
   • N OVII.A
   • F P
   • F PVII.A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!