• Organizácia školského roka

    •  

     • Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2020  a končí sa 30. júna 2020.

      

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     29. október 2019

     (utorok)

     30. október –

     31. október 2019

     4. november 2019

     (pondelok)

     vianoč

     20. december 2019

     (piatok)

     23. december 2019

     – 7. január 2020

     8. január 2020

     (streda)

     polročné

     31. január 2020

     (piatok)

     3. február 2020

     (pondelok)

     4. február 2020

     utorok)

        jarné

     Prešovský kraj

     28. február 2020 (piatok)

     2. marec –

     6. marec 2020

     9. marec 2020

     (pondelok)

     veľkonoč

     8. apríl 2020

     (streda)

     9. apríl –

     14. apríl 2020

     15. apríl 2020

     (streda)

     letné

     30. jún 2020

     (utorok)

     1. júl –

     31. august 2020

     2. september 2020

     (streda)

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
   • zsplavec@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!
  • Milujem život a nie drogy
  • Vŕbová píšťalk - OK