• Organizácia školského roka

    •  

     • Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2021 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022  a končí sa 30. júna 2023.

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     27. október 2022

     (štvrtok)

     28. október –

     31. október 2022

     2. november 2022

     (streda)

     vianoč

     22. december 2022

     (štvrtok)

     23. december 2022

     – 7. január 2022

     9. január 2023

     (pondelok)

     jar

      

        

      

     Košický kraj, Prešovský kraj

     3. marec  2023

     (piatok)

     6. marec –.10. marec 2023

     13. marec 2023

     (pondelok)

      

        

     )

     veľkonoč

     5. apríl 2023

     (streda)

     6. apríl –
     11. apríl 2023

     12. apríl 2023

     (streda)

     letné

     30. jún 2023

     (piatok)

     1. júl –

     2. september 2022

     4. september 2023

     (pondelok)

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje