Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 82022 s DPH 06.09.2022 Mgr. Anna Servilová riaditeľka školy
Faktúra 72022 s DPH 15.08.2022 Mgr. Anna Servilová riaditeľka školy
Faktúra 62022 s DPH 11.07.2022 Mgr. Anna Servilová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ s DPH 07.06.2022
Faktúra 052022 s DPH 06.06.2022 Mgr. Anna Servilová riaditeľka školy
Faktúra 42022 s DPH 06.05.2022 Mgr. Anna Servilová riaditeľka školy
Faktúra 32022 s DPH 25.04.2022 Mgr. Anna Servilová riaditeľka školy
Zmluva zmluva o dielo s DPH 10.03.2022 Mgr. Anna Servilová riaditeľka školy
Faktúra 22022 s DPH 02.03.2022 Mgr. Anna Servilová Riaditeľka školy
Faktúra 12022 s DPH 16.02.2022 Mgr. Anna Servilová riaditeľka školy
Faktúra 122021 s DPH 03.01.2022 Mgr. Anna Servilová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok k zmluve s DPH 29.12.2021
Faktúra 112021 s DPH 10.12.2021 Mgr. Anna Servilová riaditeľka školy
Faktúra 102021 s DPH 03.11.2021 Mgr. Anna Servilová riaditeľka školy
Zmluva UNIQA DDS s DPH 20.10.2021 Mgr. Anna Servilová riaditeľka školy
Zmluva DDS III. pilier s DPH 19.10.2021 Mgr. Anna Servilová riaditeľka školy
Faktúra 92021 s DPH 14.10.2021 Mgr. Anna Servilová riaditeľka školy
Faktúra 82021 s DPH 22.09.2021 Mgr. Anna Servilová riaditeľka školy
Faktúra 72021 s DPH 07.09.2021 Mgr. Anna Servilová riaditeľka školy
Faktúra 62021 s DPH 06.07.2021 Mgr. Anna Servilová Riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/201