• Šaliansky Maťko

      31. 1. 2022

      28. januára sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. V dvoch kategóriách súťažili žiaci 2. - 4. ročníka. Porota pod vedením Mgr. Andrey Fedákovej ocenila všetkých, ktorí sa po dlhšom období rozhodli ukázať svoj talent a naživo predniesť jednu zo slovenských povestí. Najviac sa darilo žiačkam, ktoré budú reprezentovať našu školu na okresnom kole súťaže. Víťazkami sa stali:

      I. kategória: 1. miesto: Emmka Gondeková, 3. A

      II. kategória: 1. miesto: Johanka Pružinská, 4. A

      Srdečne blahoželáme a prajeme čo najlepšie výsledky v okresnom kole.

    • Prevádzka MŠ naďalej prerušená
     • Prevádzka MŠ naďalej prerušená

      31. 1. 2022

      V súlade s prevádzkových poriadkom školy a na základe odporúčania RÚVZ v Starej Ľubovni prerušujem výchovno –vzdelávací proces  v MŠ od 1. februára  do 4 februára 2022 a to z dôvodu zvýšených akútnych respiračných ochorení (52, 8). Deti  zo stravy sú automaticky odhlásené.

      Riaditeľka školy

    • Prerušenie prevádzky MŠ
     • Prerušenie prevádzky MŠ

      27. 1. 2022

      Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni oznamujem, že výchovno-vzdelávací proces v MŠ bude z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí MŠ prerušený do pondelka 31. 1. 2022 (vrátane). Deti budú zo stravy automaticky odhlásení.

      Riaditeľka školy

     • Babka,Dedko 2021

      20. 1. 2022

           Môj dedko sa volá Pavol Fuchs. Má 62 rokov a býva v Ľubotíne. Momentálne pracuje ako školník v základnej škole, no už sa chystá a teší na dôchodok.

           Takýmto úvodom nám predstavil svojho dedka Marco Tomčo, žiak 7. ročníka, ktorý svojím vyznaním získal v okresnej súťaži Babka, Dedko roka 2021  hlavnú cenu. Vnuk opísal zážitky prežité v spoločnosti človeka, ktorý mu je vzorom, oporou a ktorého si váži a má ho veľmi rád. Marcovi srdečne a úprimne gratulujeme a všetkým starým rodičom, ktorí zohrávajú v našich životoch veľmi dôležitú úlohu, prajeme hlavne pevné zdravie.

           Do zborníka najlepších prác v okrese Stará Ľubovňa sa dostalo aj vyznanie Jakuba Vojteka, žiaka 9. ročníka, ktorý sa vyznáva svojej babke, Márii Vojtekovej z Plavča. Gratulujeme.

     • Triedne rodičovské združenie

      16. 1. 2022

      Vážení rodičia!

      Nakoľko plánované rodičovské združenie kvôli súčasnej epidemiologickej situácii nemôžeme uskutočniť prezenčne, triedni učitelia jednotlivých ročníkov vám oznámia náhradnú formu a čas online rodičovského združenia, resp. individuálnych konzultácií.

     • Oznámenie o bezpríznakovosti

      9. 1. 2022

      Rodič predkladá pred nástupom žiaka do školy alebo škôlky (teraz, aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní – vrátane víkendov a sviatkov) „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. 

      Vyhlásenie je potrebné vyplniť z rodičovského konta cez Edupage.

      Na základe odporúčania ministerstva školstva Vás zároveň žiadame o pretestovanie žiakov pomocou Ag samotestov, ktorého výsledok nahlásite  cez  Edupage.

      Ďakujeme.

     • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL

      6. 1. 2022

      V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy. Od tohto termínu sa budú školy opäť riadiť takzvaným Školským semaforom.

      Pred nástupom odporúčame pretestovať svoje dieťa domácim Ag samotestom a elektronicky cez Edupage podať oznámenie o použití samotestu. 

      Pred nástupom do školy je potrebné predložiť potvrdenie o bezpríznakovosti elektronicky  prostredníctvom EduPage.

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

      5. 1. 2022

      8.12. - 9.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Z našej školy sa doň zapojilo 22 žiakov 3. - 8. ročníka, ktorí si svoje vedomosti a matematické zručnosti preverili riešením on-line testu. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      5.ročník - L. Pekár Hudák, P. Pčcolka

      6.ročník - N. Tešľová

      Srdečne všetkým blahoželáme!

     • Domáce samotestovanie

      5. 1. 2022

      Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste cez Edupage nahlásili spotrebovanie doteraz vydaných samotestov na COVID- 19. Od septembra - do decembra 2021 každý žiak, ktorý dostal samotesty, musí nahlásiť ich  spotrebovanie. (Môžete to urobiť aj so starým dátumom, napr.15 ks testov = 15x nahlásenie cez Edupage).

      Ďakujeme za pochopenie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje