• BIELA PASTELKA 2022

      23. 9. 2022

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. 23.9.2022 sme aj my podporili túto myšlienku.

      Spoločnými silami sme vyzbierali 133€.

      ĎAKUJEME!

     • Svetový deň vďačnosti

      21. 9. 2022

      Oslava tohto dňa sa začala v roku 1965 na Havaji, keď medzinárodné zhromaždenie rozhodlo, že by bolo dobré mať jeden deň v roku formálne vyjadrenie vďačnosti a uznania za mnohé úžasné veci, ktoré sa dajú vo svete nájsť. Deň vďačnosti sa teda oslavuje každoročne 21. septembra.

      Spoločne sme sa aj my zamysleli nad vecami, za ktoré sme vďační a uvedomili si, aké dôležité je slovo "ĎAKUJEM".

      "Vďačnosť je jedna z najdôležitejších ingrediencií, aby ste mohli žiť úspešný a naplnený život." (Jack Canfield

     • Medzinárodný deň čokolády

      13. 9. 2022

      Čokoláda bezpochyby patrí medzi najvyhľadávanejšie svetové pochúťky. A nie je sa čomu diviť. Len málokto odolá jej sladkej chuti, ktorá priamo nabáda k tomu, aby si človek odlomil ďalší kúsok. Milujú ju deti aj dospelí, preto sme sa aj my rozhodli osláviť dnešný deň malým kúskom čokolády, ktorý si mohli dopriať  pri vstupe do školy všetci učitelia, žiaci, rodičia a zamestnanci školy.

      Nezáleží na tom, že niektorí počuli  o tomto sviatku prvýkrát. Tento deň nám dal príležitosť dopriať si svoju obľúbenú pochúťku bez výčitiek. Raz za čas predsa tabuľka čokolády alebo niekoľko sladkých cukríkov nikomu z nás neuškodí.

     • Ponuka záujmových útvarov

      9. 9. 2022

      Vážení rodičia, 
      pre vaše deti, žiakov našej školy,  máte možnosť vybrať z ponuky záujmových útvarov. 

      Triedni učitelia rozdali žiakom vzdelávacie poukazy a zoznam krúžkov.

      Budeme radi, ak  vzdelávaci poukaz využijete v našej škole.  Podpísaný vzdelávací poukaz pre záujmové útvary na našej škole  odovzdajte triednej učiteľke do piatku 16. 9.2022.

      zoznam_kruzkov(1).pdf

    • Deň finančnej gramotnosti
     • Deň finančnej gramotnosti

      9. 9. 2022

      Jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti je finančná negramotnosť. Od roku 1992 sa na Slovensku považuje 8.september za Deň finančnej gramotnosti. Preto sa aj my vo zvýšenej miere venujeme rozvoju finančnej gramotnosti. Žiaci našej školy v tento deň vyrábali grafický návrh 1000 € bankovky a otestovali si svoje vedomosti na kvíze z odborných pojmov.

     • Oznam pre stravníkov

      2. 9. 2022

      ​​​​​Vedúca školskej jedálne oznamuje, že prihlasovanie stravníkov na nový školský rok 2022/2023 bude prebiehať  od 5. 9. 2022 u vedúcej ŠJ.​​​​​​​

      Obec Plaveč v VZN č.1/2022 určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Obec Plaveč stanovuje 2. finančné pásmo na nákup potravín podľa vekových kategórií nasledovne:

      • Poplatok za stravu sa bude účtovať dopredu za (september + október). Režijné náklady sa budú účtovať raz za polrok. Sumu stravník uhradí šekom alebo prevodom na účet.
      • Odhlasovanie a prihlasovanie stravy bude možné elektronicky cez Edupage, telefonicky na t.č. 052/4927335 alebo písomne do zošita v ŠJ.
     • DO ŠKOLY A DO PRÁCE NA BICYKLI

      2. 9. 2022

      Využite ako svoj dopravný prostriedok do školy alebo do práce bicykel, šetrite životné prostredie, spravte niečo pre svoje zdravie a vyhrajte hodnotné vecné ceny. Takto v jednej vete by sme charakterizovali súťaž „Do školy a do práce na bicykli“.

      V septembri 2022 využite na dochádzku do práce a do školy bicykel, zaregistrujte sa na tejto stránke (CykloPSK), jazdite veľa, hlavne s radosťou a vyhrajte vecné ceny.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23

      30. 8. 2022

      Vážení rodičia a žiaci, 

      slávnostné otvorenie školského roka sa začne v pondelok 5. septembra 2022 svätou omšou v  kostole sv. Margity o 8:00 hod

      Po sv. omši sa všetci stretneme pred školou, kde riaditeľka školy slávnostne otvorí školský rok a žiaci si vypočujú úvodné  pokyny na nasledujúce dni. V tento deň všetci žiaci (okrem prváčikov) idú  po skončení slávnostného otvorenia domov. 

      Prevádzka v materskej škole sa začína  v pondelok - 5. septembra 2022.  Riadne školské vyučovanie aj s obedmi a ŠKD bude  od utorka 6. 9. 2022.

      Pri nástupe žiaka do školy žiak predkladá:  Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti.doc

      Rodičia žiakov 2. - 9. ročníka ZŠ posielajú písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti elektronicky cez Edupage, ako boli v predchádzajúcom školskom roku zvyknutí (nájdu ho v sekcii žiadosti/vyhlásenia).

      Rodičia  1. ročnika  si tlačivo zo stránky školy vytlačia, vyplnia a prinesú so sebou v papierovej forme, alebo vyplnia pri vstupe do budovy.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič znovu predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti elektronicky.

     • Posledné zvonenie - rozlúčka s deviatakmi

      1. 7. 2022

      Je tu opäť koniec školského roka.

      A s koncom školského roka prichádza aj rozlúčka .... každý rok opúšťajú brány školy deviataci. Lúčia sa so školou, do ktorej deväť rokov ráno čo ráno smerovali ich kroky a otvára sa pred nimi nová životná etapa v podobe štúdia na strednej škole. Áno, čosi pekné sa končí a čosi pekné sa začína. Je dobrým zvykom rozlúčiť sa s deviatakmi, zaželať im veľa šťastia, povedať im, že sme na nich hrdí a že tu vždy budú mať svoje miesto. A práve dnes bol ten deň. Deň rozlúčky s deviatakmi.

      Želáme im aby mali odvážne sny, lebo s nimi je život oveľa zábavnejší.

      Želáme im aby sa nebáli urobiť aj chyby a poučiť sa z nich. Mýliť sa je predsa ľudské.

      Želáme im aby objavovali stále zaujímavých ľudí, myšlienky a nápady.

      Želáme im aby mali  radosť aj z obyčajných vecí.

      Želáme im aby sa im splnili sny a všetky plány.

     • Olympiáda o životnom prostredí - EnvirOtázniky 2022

      30. 6. 2022

      Aj tento rok vyhlásil odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici celoslovenskú vedomostnú súťaž pre žiakov 2. stupňa základných škôl.

      Aktuálny XVI. ročník bol venovaný tejto problematike:

       

      Elektroodpad 

      Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín

      Klimatické zmeny

      Upcycling a eko – poľnohospodárstvo

      Ekoturistické zaujímavosti

      Ochrana vtáctva

      Oceány a moria

       

       

      Do súťaže sa zapojilo 64 základných škôl z celého Slovenska so 667 žiakmi 2. stupňa.

      Na 1. mieste sa umiestnil žiak našej školy Jakub Vojtek z 9.A, ktorý ako jediný odpovedal správne na 39 zo všetkých 40 otázok. Od Slovenskej agentúry životného prostredia získal digitálny fotoaparát v hodnote 220 eur.

      Úspešnými riešiteľkami sa stali aj žiačky našej školy: T. Hudáková z 8. A,

                                                                                                  M. Nemergutová zo 7.A

                                                                                                    K. Konkoľová zo 7. A

      Už teraz sa tešíme, čo nám prinesie ďalší ročník Olympiády o životnom prostredí

     • OZNAM

      29. 6. 2022

      Vážení rodičia, milí žiaci!
      Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 sa začne o 8.00 hod. slávnostnou svätou omšou v kostole.
      Pokračovaťsa  bude o 9.00 v triedach rozdávaním vysvedčení a o 10. 00 hod. sa rozlúčime s našimi deviatakmi pri zadnom vchode.

     • Vyhodnotenie zberu papiera

      29. 6. 2022

      Spolu sa vyzbieralo  2669 kg papiera (976 kg kartón)

      Najviac papiera nazbierali a umiestnili sa: 

      1. miesto: L. Gabliková, 8.A -  360 kg

      2. miesto: M. Valek, 8. A  - 318 kg

      3 .miesto:  S.  Pekárová 2.A -  197 kg

      Jednotlivcom  vecné ceny  odovzdá  riaditeľka školy na slávnostnom ukončení školského roka.

      Najviac papiera nazbierala 8.A trieda - 814 kg. 

       Všetci žiaci, ktorí sa zapojili do školského zberu papiera sa presvedčili, že  papier nie je odpad! Papier je surovina, ktorá má svoju hodnotu.

     • Projektové vyučovanie

      24. 6. 2022

      Od februára na I. stupni prebiehal projekt Školská vkladná knižka zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov. V rámci  tohto projektu žiaci získavali dukáty za čítanie s porozumením a za písanie diktátov.

      Každý žiak mal možnosť nazbierať maximálne 80 dukátov. Spolu našetrili 3801 dukátov. Získané dukáty si dnes žiaci vymenili na školských trhoch za atraktívny tovar, ktorý nám dodali štedrí sponzori. Vyberať bolo naozaj z čoho.

      Všetkým sponzorom vyslovujeme veľké ĎAKUJEME. Poďakovanie patrí i našim deviatakom za ich pomoc. 

       

       

     • Celoslovenská výzva "Dlaň dokorán"

      24. 6. 2022

      "Jedno je o dobre rozprávať, iné dobro robiť." Akú dĺžku má ľudské dobro? Dá sa jeho hodnota odmerať? Pridajte sa k nám a  vytvorte s nami najdlhšiu reťaz detských dobrých skutkov na Slovensku. To bola výzva, ktorú sme veľmi radi prijali aj my. Žiaci si odtlačili na farebný papier svoju ruku. Do nej si vpísali dobrý skutok.  Ruky sme pospájali do reťaze, ktorá merala dlhých 22,80 m.

      Poďme spolu poraziť zlo pestrofarebnou dúhou, lebo dobro v deťoch ešte stále JE.

     • Čítajme si 2022

      24. 6. 2022

      V týždni od 20. 6. -24. 6. 2022 sme sa zapojili do projektu "Celoslovenský detský čitateľský maratón,"  ktorý už 13. rok organizuje Linka detskej istoty. Cieľom podujatia je podporiť  a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť do čitateľského maratónu čo najväčší počet detí, ktoré budú čítať súčasne v danom termíne vo viacerých mestách a obciach po celom Slovensku. Nás veľmi teší, že žiaci prejavili záujem o čítanie aj v cudzích jazykoch. Nemenej nás potešila aj návšteva predškolákov, ktorí v školskej knižnici ukázali obrovský záujem a chuť do čítania. Do maratónu sa v našej škole zapojilo 161 malých aj väčších čitateľov.

     • Raňajky s pánom starostom

      14. 6. 2022

      Milým slovom a chutným jedlom privítal Mgr. Peter Šlosár, starosta obce, žiakov, ktorí v tomto školskom roku končia svoje deväťročné štúdium na základnej škole. Stretli sa na obecnom úrade, kde si mohli pozrieť prácu zamestnancov obecnej samosprávy a zapísať sa do pamätnej knihy. Spoločné stretnutie zavŕšili raňajkami a posedením v Dome kultúry. Za príjemne strávené chvíle zo srdca ďakujeme!

     • Oznam

      13. 6. 2022

        Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Plaveč, Školská 93,065 44 Plaveč v zmysle ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje,

      že poskytuje na deň 15.06. 2022 t.j.(streda) riaditeľské voľno  z organizačných dôvodov, (účasť zamestnancov na protestnom zhromaždení v Bratislave).

      V uvedený deň v prevádzke  nebude materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje